Sportovní prohlídky

7. 10. 2017

Nejedná se již jen o razítko do sportovního průkazu!

Od roku 2013 je nutné podle vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu vystavit “lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu” .

Pro výkonnostní sport (tj. organizovaný sport se soutěžemi v jakékoli věkové kategorii) Vám vystavíme posudek na základě:

  • lékařské prohlídky s posouzením antropometrických údajů a vyšetření moče
  • vyplnění dotazníku k odhalení rizika náhlé srdeční smrti u sportovce, ke stažení zde
  • v  případě, že se jedná o první  vyšetření  před  registrací  do sportovní  organizace, je nutné si dopředu zajistit vyšetření klidového EKG. To je nutné i v případě, že dříve nebylo z nějakého důvodu ještě provedeno.

Na sportovní prohlídku je třeba se objednat.

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Dětský kardiolog: prim. MUDr. Jan Kylián Nemocnice Písek, tel.  722490050, kylian.kardio@seznam.cz

Cena za natočení a zhodnocení EKG je 100 Kč, v případě zachycené odchylky provede kardiologické vyšetření.

Posouzení způsobilosti k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě, ke vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu a k zdravotně náročným disciplínám (box, judo, karate, motorismus, maraton, triatlon, potápění aj.) provádí pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství (většinou včetně zátěžového EKG – bicyklová ergometrie nebo spiroergometrie). K této prohlídce bude vyžadován od nás výpis ze zdravotní dokumentace.

Tělovýchovní lékaři:

MUDr. Jiří Tuháček (Strakonice) tel. 383 333 96
MUDr. Miloslav Budil (Tábor) tel. 381 263 851
MUDr. Ivana Prollová (České Budějovice) tel. 387 730 289
MUDr. Milada Nováková (České Budějovice) tel. 387 730 289