Preventivní prohlídky

Systém preventivních prohlídek pomáhá zachytit některá chronická onemocnění nebo vývojové vady a umožňuje včasné zahájení léčby či preventivních opatření proti rozvoji těchto chorob. Preventivní prohlídky jsou hrazené zdravotními pojišťovnami a pro pacienty jsou bezplatné.

Děti mají nárok na preventivní prohlídky v těchto termínech:

malé děti – do 3 let – během prvního roku života celkem 9 prohlídek

(většinou – první návštěva a dále ve 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10. a 12.měsíci)

– dále v 18. měsících a ve 3 letech

větší děti – ve 2letých intervalech, tedy

v 5.,7.,9.,11.,13.,15. a 17. roce věku,a dále výstupní prohlídka před dovršením 19ti let

Součástí preventivních prohlídek je zjištění váhy, výšky, u malých dětí změření obvodu hlavy – hodnoty posuzujeme pomocí percentilových grafů. U kojenců posuzujeme psychomotorický vývoj, dovednosti. Od 18. měsíce se hodnotí riziko vývoje autismu. K preventivnímu vyšetření dětí od 3 let dále patří orientační vyšetření moče, měření krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku pomocí optotypů. V 5ti letech se při prohlídce posuzuje tzv. školní zralost dítěte. Ve 13ti letech vyšetřujeme barvocit. V 5ti a 13ti letech se u rizikových skupin dětí (rodinná zátěž) vyšetřuje cholesterol z krve.

Na preventivní prohlídky se můžete objednat sami telefonicky, e-mailem nebo osobně, nebo budete pozváni.

Pokud Vám daný termín přesto následně z jakýchkoli důvodů nevyhovuje, prosíme, abyste se co nejdříve telefonicky přeobjednali a uvolnili tak místo pro jiné děťátko.

Noste s sebou prosím zdravotní  a očkovací průkaz dítěte, u dětí od 3 let moč ve zkumavce či vymyté skleničce , dále kopie odborných nálezů z odborných poraden či specializovaných vyšetření, pokud jste je zatím neodevzdali.

Pro preventivní prohlídky máme vyhrazeny odpolední hodiny.

Dovolujeme si vás upozornit, že obecně platí, že dítě do 15let věku může být dle platných předpisů ošetřeno pouze v doprovodu zákonného zástupce či pověřené osoby, která musí mít od zákonného zástupce podepsaný formulář souhlas pro doprovod. I v případě starších dětí resp. dospívajících je nutné pro samostatné ošetření potvrdit souhlas se samostatnou návštěvou – viz formulář.

Na preventivní prohlídky zveme děti s rodiči na určitý čas – od 11.00 hod. resp. ve čtvrtek od 14.00 po 20 min, poslední preventivní prohlídka začíná v 15.00 hod. resp. ve čtvrtek v 17.30. Prosíme o pochopení, že i přes naši snahu není možné ve všech případech (akutní případ atd.) garantovat přesné dodržení objednacího času.

Prevence jsou určeny jen pro zdravé děti, nemocné děti nebudou s výjimkou skutečně akutních záležitostí v době prevencí ošetřovány! V zájmu vaši vlastních dětí nechceme totiž, aby přicházeli do kontaktu nemocné děti se zdravými a předávali si infekční onemocnění, chráníme tím především ty nejmenší – novorozence a kojence, pro které může být i běžná infekce dýchacích cest život ohrožující záležitostí! Proto choďte s nemocnými dětmi k vyšetření dopoledne a včas! Navíc většinu odběrů a výtěrů je nutno udělat do 11.00, abychom je stihli předat ke zpracování do laboratoře ještě ten den.

Novinky

Ordinační doba

Objednaní

Objednaní

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7.30 - 11.00

7.30 - 11.00

7.30 - 11.00

7.30 - 11.00

7.30 - 11.00

13.00 - 15.30

13.00 - 18.00

13.00 - 15.30

13.00 - 15.30

Neordinuje se

Závažné akutní stavy ošetříme bez objednání. Pořadí pacientů určuje lékař.
Ordinacní
doba
Pouze
objednaní
Pouze
objednaní
Pondělí 7.30 - 11.00 13.00 - 15.30
Úterý 7.30 - 11.00 13.00 - 18.00
Středa 7.30 - 11.00 13.00 - 15.30
Čtvrtek 7.30 - 11.00 13.00 - 15.30
Pátek 7.30 - 11.00 Neordinuje se
Závažné akutní stavy ošetříme bez objednání.
Pořadí pacientů určuje lékař.