Očkování

Zajišťujeme očkování – povinná i nepovinná – s kompletním doplňkovým servisem. Objednáváme vakcíny přímo do ordinace – nemusíte extra pro recept a pak do lékárny, u nás máte vše zajištěno bez časové ztráty. Navíc máte jistotu správného zacházení s očkovací látkou při transportu a následném uložení u nás v lednici. Chráníme tak sebe a hlavně Vás před nežádoucí reakcí, kterou by mohla vyvolat nesprávně skladovaná vakcína.

Povinná očkování

  • termíny povinných očkování hlídá sestřička a budete na ně pozváni
  • očkování v ČR se plánuje podle očkovacího kalendáře, který se snaží korespondovat s moderními poznatky vědy

Nepovinná očkování

Aktuální seznam nepovinných očkování, která provádíme v naší ordinaci a informace o jednotlivých očkovacích látkách je uveden zde.

Obecné informace k očkování

Očkujeme pouze za podmínky, že je dítě v dobré kondici tj. bez známek akutního onemocnění či v minimálně dvoutýdenním odstupu od posledního horečnatého onemocnění.

U každého dítěte posuzujeme aktuální zdravotní stav jednotlivě na základě shrnutí údajů získaných od Vás! Vaše dojmy z chování dítěte jsou velmi cenné, nepodceňujte instinkty a nebojte se sdělit jakoukoli Vaši pochybnost. Určitě před očkováním nikdy nezapomeňte zmínit jakýkoli proběhlý infekt (rýma, kašel), teplotu, průjem, zvracení či vyrážku apod.

Místa aplikace vakcín: Hexavakcína a Pneumokoky – stehno, Priorix – rameno ev. předloktí, Infanrix – rameno, hýždě, Rotaviry – roztok k polknutí, ostatní očkovací látky – rameno

Po každém očkování vyčkejte v čekárně minimálně 30 minut!

Na očkování nikdy neposílejte dítě samotné a to ani, když jste podepsali souhlas s ošetřením pro pacienty starší 15 let.

V případě nadstandardního nepovinného očkování musíte písemně udělit souhlas s tímto výkonem.

Co by měli rodiče vědět o očkování – informační leták

Průvodce očkování a nemocemi zde.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, podle § 47 také umožňuje, aby byla pro dítě v rámci povinného očkování použita očkovací látka jiná, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 47 odst. 3 ukládá, aby každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu.

Vhodné odkazy:

www.hexavakcina.cz

Novinky

Ordinační doba

Objednaní

Objednaní

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7.30 - 11.00

7.30 - 11.00

7.30 - 11.00

7.30 - 11.00

7.30 - 11.00

13.00 - 15.30

13.00 - 18.00

13.00 - 15.30

13.00 - 15.30

Neordinuje se

Závažné akutní stavy ošetříme bez objednání. Pořadí pacientů určuje lékař.
Ordinacní
doba
Pouze
objednaní
Pouze
objednaní
Pondělí 7.30 - 11.00 13.00 - 15.30
Úterý 7.30 - 11.00 13.00 - 18.00
Středa 7.30 - 11.00 13.00 - 15.30
Čtvrtek 7.30 - 11.00 13.00 - 15.30
Pátek 7.30 - 11.00 Neordinuje se
Závažné akutní stavy ošetříme bez objednání.
Pořadí pacientů určuje lékař.