NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE!!!VŠECHNA VYŠETŘENÍ VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ!!!…

15. 03. 2020

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden od 16.3.2020 do odvolání nouzový režim ordinace. Podle doporučení Státního zdravotního ústavu:

Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ.

S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost) NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY – STAV PŘEDEM KONZULTUJTE PO TELEFONU.

PREVENCE STRIKTNĚ RÁNO, NEMOCNÍ ODPOLEDNE!

S dítětem může jít jako doprovod pouze jedna osoba.

Odkladná vyšetření a ošetření odložte.

 

MÁTE U DÍTĚTE PODEZŘENÍ NA NEMOC COVID-19?

postupujte podle návodu Ministerstva zdravotnictví

 

Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:

Budou probíhat dle stávajícího režimu, ale ráno.

Při vyšetření použijte vlastní jednorázovou podložku, kterou následně u nás vyhodíte do uzavíratelného koše a řádně si umyjete a vydezinfikujete ruce.

Očkování svých dětí neodkládejte. Stanovisko České vakcinologické společnosti k očkování v době epidemie koronaviru

Očkování budou prováděna individuálně. Základní schémata vakcinace budou dodržena podle vyhlášky, odložitelná očkování provedeme v jiném termínu. Očkování nebude prováděno u dětí v karanténě nebo u dětí nemocných.

Ostatní prohlídky zdravých:

Preventivní prohlídky u dětí nad 2 roky a další prohlídky (na řidičský průkaz, ke sportu, pro potravinářský průkaz, nastřelování náušnic, výpisy z dokumentace..) budou posunuty na dobu po skončení nouzového stavu. O zrušení již dohodnutého termínu budete telefonicky či sms zprávou informování. V případě nejistoty, zda máte přijít, nám zavolejte.

Potřebujete jen „papír či razítko“:

Také nechoďte do ordinace, pokud potřebujete recept, výpis z dokumentace, posudek, potvrzení, žádanku nebo poukaz. Můžete nás kontaktovat telefonicky nebo mailem – pokusíme se Vám co nejdříve odpovědět nebo Vám zavoláme zpět.

Dítě má příznaky infekce dýchacích cest:

Zůstaňte doma a kontaktujte nás telefonicky či mailem. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku (nebo alespoň šátek přes nos i ústa). V případě ohrožení života volejte 112 nebo 155.

Ostatní zdravotní problémy:

Nechoďte do ordinace. Zvažte, zda je vůbec nutné vyšetření lékařem v případě mírných obtíží (infekce dýchacích cest, lehký průjem, lehké alergické obtíže, drobné kožní problémy, chronické obtíže, se kterými je dítě dlouhodobě sledováno..). V případě nejistoty nás telefonicky nebo mailem.

V čekárně:

  • Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient.
  • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
  • Malé děti držte v čekárně pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny
  • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.

Jste-li v čekárně s příznaky akutní infekce dýchacích cest (horečka, kašel, dušnost):

  • Mějte nasazenu ústní roušku.
  • Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, nikam ji nepokládejte, po použití ji vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
  • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.
  • Kýchejte a kašlejte do jednorázových kapesníku nebo do ohbí rukávu, nikoliv do rukou.
  • Smrkejte do jednorázových kapesníků.
  • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.