O nás

MUDr. Jiřina Holická

Po promoci na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracovala od roku 2003 na Dětském oddělení Nemocnice Písek.

Odborné stáže – neonatologie, perinatologie, JIP, ARO, chirurgie, ortopedie, ORL, dermatologie, dětská ordinace.

V roce 2016 převzala ordinaci MUDr. Jaroslavy Hejnové.

Atestace a specializovaná způsobilost – praktické lékařství pro děti a dorost.

Diplom celoživotního vzdělávání (pravidelné vzdělávání se v pediatrii formou účasti na lékařských kongresech, seminářích, kurzech a stážích na vyšších pracovištích).

Členství v odborných společnostech: Česká pediatrická společnost J.E. Purkyně, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Laktační liga, Vakcinologická společnost.

Certifikovaný laktační poradce (kojení a výživa dětí časného věku).

Přednášky o kojení a péči o dítě v rámci předporodní přípravy maminek ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Písek.

Výuka první pomoci – lektor zážitkových kurzů první pomoci (ZDrSem Praha), kurzy první pomoci pro rodiče a pečující o děti.

Spolu s manželem vychovává 3 děti.

Bc. Kateřina Novotná

Všeobecná sestra.

Absolvovala Střední zdravotnickou školu a Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2008 pracovala na Jednotce intenzivní péče ortopedického oddělení Nemocnice Písek a od roku 2019 jako sestra v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Celoživotní vzdělávání absolvuje formou školení a kurzů.

S manželem vychovává 2 děti.

 

 • Ordinace
  Ordinace
 • Ordinace
  Ordinace
 • Čekárna
  Čekárna
 • Čekárna
  Čekárna
 • Čekárna
  Čekárna
 • Vchod
  Vchod

 

Smluvní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
333 VZP a.s.
Pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven ošetřujeme za přímou úhradu péče dle sazebníku výkonů.

Ošetření cizinců s Evropským průkazem zdravotního pojištění (občané EU) po předložení osobního dokladu (pas, osobní průkaz) hradí pojišťovna.

Novinky

Ordinační doba

Odběry
 

Nemocní neobjednaní

Nemocní objednaní

Pouze objednaní

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

7.30 - 8.00

7.30 - 8.00

7.30 - 8.00

7.30 - 8.00

7.30 - 8.00

8.00 - 10.00

8.00 - 10.00

8.00 - 10.00

8.00 - 10.00

8.00 - 10.00

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

13.00 - 15.30

13.00 - 18.00

13.00 - 15.30

13.00 - 15.30

Neordinuje se

Ordinacní
doba
Odběry Nemocní
neobjednaní
Nemocní
objednaní
Pouze
objednaní
Pondělí 7.30 - 8.00 8.00 - 10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 15.30
Úterý 7.30 - 8.00 8.00 - 10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 18.00
Středa 7.30 - 8.00 8.00 - 10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 15.30
Čtvrtek 7.30 - 8.00 8.00 - 10.00 10.00 - 11.00 13.00 - 15.30
Pátek 7.30 - 8.00 8.00 - 10.00 10.00 - 11.00 Neordinuje se