OPATŘENÍ K OMEZENÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

8. 03. 2020

Vzhledem k šířící se nákaze novým koronavirem (onemocnění COVID-19) byla přijata mnohá opatření.

Sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví.

VÝZVA ZDRAVOTNÍKŮ VEŘEJNOSTI

Video – návod na správné mytí rukou

Video – návod na mytí rukou pro děti s básničkou

 

JAK SE CHRÁNIT?

Na stránkách MZČR jsou další doporučení k prevenci a ochraně.

MÁTE U SEBE NEBO U DÍTĚTE PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS?

postupujte podle návodu Ministerstva zdravotnictví

POKUD NOSÍTE RESPIRÁTOR S VÝDECHOVÝM VENTILEM, NOSTE PŘES NĚJ ROUŠKU!     

POVINNOST NOSIT ROUŠKU ČI JINOU OCHRANU NOSU A ÚST 

Texilní pratelné či vyvařitelné roušky nezatíží naši planetu tolik jako jednorázové!

PROŽÍVÁTE VY NEBO BLÍZCÍ VELKÝ STRES?

Můžete se telefonicky obrátit na krizové centrum Arkáda Písek  tel. 382 211 300 nebo na jiné linky důvěry.

Na celostátní lince 1212 je i Linka psychické pomoci (volba 5).

Jak žít spolu a s virem Covid-19

JAK O INFEKCI MLUVIT S DĚTMI

Jak pomoci našim dětem rozumět tomu, co se děje

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví jsou od 11.3. 2020 uzavřeny všechny školy. Zůstanete-li doma s dítětem do 13 let, máte do 30.6. 2020 nárok na ošetřovné („tzv. paragraf“). Žádost o ošetřovné Vám vystaví škola, kterou dítě navštěvuje. Tedy ne lékař.

DALŠÍ KONTAKTY

Celostátní informační linka non-stop: 1212

Pohotovostní linka Krajské hygienické stanice: 736 514 386 (denně 7:00 – 17:00) 

Informační linka Jihočeského kraje: 800 100 450 (denně 7-17 hod.)

 

 

Další kontaktní čísla, na kterých jsou poskytovány informace

Zelená linka JčK 800 100 450 denně 7:00 – 17:00 Základní informace k situaci a přijatým opatřením
Infekční oddělení Nemocnice Č. Budějovice 387 874 656 mimo pracovní dobu praktického lékaře Projevy respirační infekce (teplota, kašel, dušnost)
Krajská hygienická stanice JčK 387 712 210 387 712 320 Po, St 8:00 – 17:00

Út, Čt, Pá 8:00 – 14:00

Při návratu z rizikové oblasti
Státní zdravotní ústav 724 810 106 denně 9:00 – 21:00 Rady v souvislosti s koronavirem

Další informace jsou k dispozici:

Státní zdravotní ústav:

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Ministerstvo zdravotnictví:

MZCR – informace o koronaviru

Ministerstva zahraničních věcí: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje:

https://www.khscb.cz/view.php?cisloclanku=2020020016

Mapy.cz Vás informují, když jste byli v blízkosti člověka s potvrzeným Covid-19